9.

Kusumer mato phutiya thakibo
Bitari madhur gandha
Nirbak haye dekhibe sakale
Moder chalar chhanda

Като напълно разцъфнали цветя
ще разпръскваме ние
своето свежо благоухание.

Занемял ще гледа целият свят
как крачим напред в своя поход.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014