9.

Възрастта няма значение,
освен ако пренебрегваш
зовящите ръце
на златното бъдеще.