14.

Възрастта няма значение,
освен ако занемариш
гладното си за надежда сърце.