15.

Възрастта няма значение,
освен ако си напуснал
училището за наставления от душата.

*16.

:PROPERTIES:
:genre: poem
:cite-key: ANM:16-bg
:END:

Възрастта няма значение,
освен ако предпочиташ
бодлите на своя ум
пред розите на сърцето си.