17.

Възрастта няма значение,
освен ако замениш
светлината на сърцето си
с нощта на своя ум.