21.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че лодката на живота ти
всеки момент ще потъне.