27.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш, че и даващият,
и получаващият в теб
са напълно застинали.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ anm 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.