28.

Възрастта няма значение,
освен ако избереш да се подчиняваш
на своя уморен ум –
инструктор и командир,
а не на сърцето си –
подсказващо и напътстващо.