29.

Възрастта няма значение,
освен ако сам си премахнал
знака „Вход” на сърцето си,
и си го заменил
със знака „Изход”.