50.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че Бог вече не ти принадлежи
и ти вече не принадлежиш на Бог.