51.

Възрастта няма значение,
възрастта дори не знае
как да значи нещо,
освен ако си направиш труда
да я научиш.