52.

Възрастта няма значение,
освен ако си неуспял
ловец на мъдрост.