53.

Възрастта няма значение,
освен ако си готов
да бъдеш връхлетян
от объркващ живот.