54.

Възрастта няма значение,
освен ако искаш да се изгубиш
в сенките
на своя западащ мисловен живот.