7.

Възрастта няма значение,
освен ако си позволиш
да се изплашиш
от красотата и уханието
на обновлението.