8.

Възрастта няма значение,
освен ако изживените провали
са придали много горчив вкус
на живота ти.