74.

Възрастта няма значение,
освен ако напълно си забравил,
че си дошъл на света
от Благоуханното Сърце на Бог.