Бележки на редактора към първото издание

Тази книга съдържа поредица от кратки размисли на индийския духовен учител Шри Чинмой. В тези есета Шри Чинмой хвърля светлина върху различни въпроси на духовността със своите дълбоки прозрения и необикновена гледна точка.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ aspl 8e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.