Вътрешният глас и съветът на Учителя

Вие трябва да можете да различавате вътрешния глас, гласа на съвестта, от гласа, който може да дойде от витала или от ума. Виталът е много изкусен. Той може да приеме формата на вашата съвест и да ви каже да направите нещо, но това е изцяло погрешно. Когато получите вътрешно послание, как да узнаете дали това е гласът на съвестта ви? Трябва отидете дълбоко навътре. Ако това е вашата съвест, вие непременно ще почувствате, че не сте били помолени да направите нищо, а някой друг го прави във и чрез вас. Това е някаква по-висша сила, някаква вътрешна сила, която действа във и чрез вас. Ако чувствате това, тогава непременно ще знаете, че това, което чувате, е гласът на съвестта, а не гласът на вашия витал или ум.

Когато в живота ви се случат сериозни неща, вие можете да отидете дълбоко навътре за един или два дена, за да намерите отговора. И все пак, моля, не губете ценното си време. Просто ме уведомете какво се случва, а след това станете едно с моята воля, защото трябва да чувствате, че това, което казвам, идва направо от Всевишния. Понякога виждам да наближава сблъсък във вътрешния свят и чакам човекът да ме попита за него на външен план. Много, много пъти вие получавате възможността да ме попитате какво да направите, само че не питате. И така, след като ме попитате, аз може да се забавя, преди да отговоря. Вие може да сте ме попитали за нещо от най-голяма важност, а да няма отговор. Ако се бавя, не мислете, че ви пренебрегвам или съм равнодушен. Аз давам на вашето вътрешно същество време да се приготви да получи решението. Решението вече е взето, но ако се разкрие в този момент, тогава вие няма да го приемете. Понякога чакам два месеца, три месеца, четири месеца, една година. Реалното решение е било взето много преди това, но вътрешното същество на отделния ученик не е било готово да го приеме в онзи момент. Тъй че аз чакам, докато видя, че ученикът е готов да приеме отговора ми, който отговор съм получил от Всевишния.

През това време, моля ви, не чувствайте, че причината, поради която не съм ви отговорил, е, защото съм недоволен от вас. Това е погрешно, напълно погрешно. Вие може да ме попитате десет пъти, ако въпросът е сериозен, дори и двадесет пъти, но всеки път може да казвам: „Моля, почакай, моля, почакай, моля, почакай“. Това не означава, че решението не идва - решението е дошло, но чувствам, че правилното нещо е да изчакам, докато можете да приемете решението. Тогава сме постигнали двойна победа - победа отгоре, победа отдолу.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ di 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.