37.

Бог увеличава
Силата на Своята Любов към нас
безкрайно повече,
когато види, че сърцето ни
се гмурва навътре,
умът ни тръгва напред
и животът ни литва нагоре.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.