Въпрос: Какъв е източникът на най-висшата светлина?

Шри Чинмой: Най-висшата светлина всъщност идва от душата. Ако успеете да получите свободен достъп до душата, ще можете да изведете напред светлината отвътре. Трябва да медитирате върху сърцето, защото вътре в него е душата. В мига, в който получите свободен достъп до вътрешното същество или до душата, ще видите, че светлината излиза напред, за да проникне в цялото ви съществуване.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.