Въпрос: Как човек развива вътрешна сила?

Шри Чинмой: Човек може да развие вътрешна сила като стане едно с волята на душата. Душата е представителят на Най-Висшето, Абсолютния Всевишен. Ако искаме да постигнем вътрешна сила, трябва да опитаме да се концентрираме върху вътрешното същество или върху душата. Когато станем съзнателни за действията на душата на външен план, ще бъдем съзнателни за вътрешната си сила. Душата има вътрешна сила не просто в изобилие, а в безкрайно количество.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.