Въпрос: Наблюдава ли душата някога тялото отвън?

Шри Чинмой: Понякога душата напуска тялото и гледа физическото тяло. Такова преживяване имах за първи път на дванайсет години. Душата ми излезе от тялото докато седях на леглото си. Собствената ми душа и собственото ми тяло стояха лице в лице и аз гледах физическото си тяло с окото на моята душа.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.