Въпрос: Освен че Ви дават отчет или Ви казват важни неща, душите на Вашите ученици идват ли понякога при вас просто от радост или от благодарност?

Шри Чинмой: Да, те идват, когато има лоши или добри новини, друг път идват и от радост или от благодарност. Понякога душата не може да ме посети, защото виталът на ученика не е възприемчив. Виталът може да не приеме моите благословии в момента, в който ги предлагам. Но след около два часа душата успява да внесе светлина във витала.

Преди няколко дни една ученичка се разболя сериозно. Тя имаше силна треска и не беше на себе си. Аз я благослових веднъж, но тя бе в друг свят. После, след пет или шест минути, я благослових отново. Този път вложих в нея много голяма сила. Нейното сърце и душа я приеха незабавно, но умът и виталът все още не получаваха светлината ми. Душата се опитваше много упорито, но умът и виталът не бяха възприемчиви, въпреки че душата бе изпълнена с преданост и благодарност.

По-късно същата вечер, душата на ученичката дойде при мен и аз медитирах върху нея. Душата й бе нещастна, защото физическото не беше благодарно. Душата беше като майка, която е нещастна, защото детето й не е изразило благодарност за получен подарък. Но аз чувствах, че докато душата получава светлина, духовната ми дъщеря ще бъде добре. Затова бях щастлив. Защо му е на човешкия или на духовния родител благодарност от дъщерята? Аз усещах, че ако тя не страда на следващата сутрин, ако мога да чуя от нея, че е добре, това ще е повече от достатъчно за мен.

На следващата сутрин, когато медитирах за ученичката, душата й дойде при мен и ми каза, че най-накрая физическото, витъл, умът и сърцето са получили това, което бях предложил, и са изпълнени с преданост, благодарност и предаване. Душата бе убедила физическото, витала и ума, че преди това са бъркали. В онзи момент душата стана господар.