Въпрос: Как мога да изпълня музиката си с върховна красота?

Шри Чинмой: Можете да изпълните музиката си с върховна красота, ако можете постоянно да помните, че музиката ви е само продължение на вътрешното ви съзнание и че е и израз на божественото отвътре, което копнее за проявление. Ако можете да приемете, да почувствате и да бъдете съзнателни за божественото вътре в себе си, тогава можете да внесете върховната красота – чрез изразяването на действителността на вашия живот – в музиката си. Но винаги чувствайте, че божественото във вас е приело музиката като израз на своята реалност за вашето собствено съвършенство в живота.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.