Въпрос: Как можем внесем красота във физическия си ум?

Шри Чинмой: Безполезно е да се опитвате да внесете красота във физическия ум, освен ако умът не е бил преобразен от вътрешната красота – светлината на сърцето и светлината на душата. Ако го направите, то ще е, като да хвърлите нещо много ценно в коша за смет. Какъв е смисълът да внасяте красота в нещо, което е поразително грозно и нечисто във всеки един смисъл? Това, което първо трябва да се опитате да направите, е да пречистите ума. Красотата е чистота, красотата и чистотата вървят заедно. Когато умът е много чист, той е и красив. Тогава нищо грозно или небожествено няма да се осмели да влезе там. Първо пречистете физическия ум възможно най-много. Веднъж щом сте го почистили старателно, тогава ще можете да внесете божествената красота в него чрез вътрешния си плач. Веднъж щом умът е пречистен и просветлен, нещото, което искате да поставите там, незабавно ще се спусне отгоре.

Всяка обител ще бъде пълна с жители на нейното собствено ниво. Ако е добро място, там ще отидат добри хора. Ако е храм, там ще отидат духовно търсещи. Ако е лошо място, там ще отидат лоши хора. Така че, когато пречистите физическия ум, там незабавно ще навлезе красотата.

Когато искате да съхраните нещо в материалния свят, трябва да го държите в съд, който е чист. Ако имате нещо, което е чисто и божествено – да кажем материален обект – вие няма да го поставите на небожествено, грозно място. Ще го сложите някъде, където също е красиво и чисто. Ако имате цвете, ще го поставите на олтара си, а не в хладилника или гардероба. По същия начин, ако искате да задържите красота във физическия си ум, трябва да направите ума си чист и божествен.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.