Въпрос: Как можеш да видиш вътрешната красота на нещо, което искаш да нарисуваш или щриховаш, и да я изведеш навън?

Шри Чинмой: Когато се каните да рисувате или щриховате нещо, първо мидитирайте поне пет минути и се постарайте да видите същината на нещото, което искате да нарисувате. Усетете, че във вас има семе, и после се постарайте да почувствате как това семе покълва и израства във фиданка. Сетне усетете, че тази малка фиданка пораства в огромно дърво и това дърво е вашата картина. Първо вижте същината и после пълното съдържание. Първо направете творението си възможно най-малко, после го направете възможно най-обширно. Постарайте се да видите микрокосмоса и макрокосмоса заедно. След това се опитайте да видите мост между двете, който свърза най-малкото и най-голямото, или се опитайте да ги свържете със стремежа си. Веднага щом видите връзката, непременно ще видите красотата от нейния източник до нейната кулминация във вашата картина.

Първо вижте живот в творението си, после вижте светлина в творението си. Или можете да го направите по обратния начин. Първо можете да видите светлина в творението си, след това да видите живот в него. Докато си представяте семето, старайте се да усещате, че по това време медитирате върху светлината, а когато виждате дървото, чувствайте, че медитирате върху живота. Или го направете по другия начин. Когато приемете дървото, кулминацията, като живот или светлина или семето вътре във вас като живот или светлина, незабавно ще изнесете напред красота в картината си. Това е така, защото преди да се появи във физическия свят, във вътрешния свят вие вече сте ? дали живот и светлина. Когато давате живот или светлина на нещо, което ще творите, вие неизменно ще видите красота в него.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.