Въпрос: Как може някой да опише на едно малко дете духовните усещания, които са абстрактни, за разлика от красотата, която детето може да улови със сетивата?

Шри Чинмой: За нас такова нещо като молитвата не е абстрактно. Събираме ръцете си и вътрешно се обръщаме към някой, който е над или вътре в нас. Ако искате да обясните молитвата на едно малко дете, не се опитвайте да го убедите само с физическото. Кажете му, че молитвата е нещо напълно различно от това просто да съберете ръце и да гледате нагоре. Кажете му, че молитвата е нещо, което правим вътрешно, но ако искаме да я видим или да я усетим, тогава трябва да съберем ръцете си. Можете да кажете на детето, че молитвата е нещо, което то ще усети, когато събере ръцете си и говори на Бог. После, когато събере ръцете си и почувства нещо вътрешно – дали това е благоговение, любов, сладост или мекота – тогава за него молитвата повече няма да е абстрактна. Тя ще бъде действителност.

За медитация то трябва да седи спокойно и мирно. Когато седи така, незабавно ще започне да усеща, че медитира. Това конкретно действие ще го отведе до нещо, което е абстрактно. Можете да учите детето чрез външно действие, но не забравяйте да подчертаете вътрешното чувство. Когато то започне да чувства радост, мир и любов, постепенно то се превръща в тази радост, в този мир, в тази любов и във всичко, което усеща. Когато детето чувства нещо, как може то да остане абстрактно? Сега то чувства, че тялото му е негово собствено. Неговото тяло не е абстрактно, защото то се отъждествява с тялото си. Всяко нещо, с което то се отъждествява, то приема за свое собствено. Ако то се отъждестви с молитвата и медитацията, то чувства мир, радост, любов и така нататък. И веднъж щом усети тези неща, то им придава форма и те повече не остават абстрактни. Чрез външното действие направете детето си съзнателно за нещо вътре в него. В началото това нещо ще бъде абстрактно, но после няма да бъде такова.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.