Въпрос: Някои души по-красиви ли са от други?

Шри Чинмой: Онези души, които са проявили повече от други души, са по-красиви от другите. Всяка душа притежава светлина, но колко души я проявяват? Ако проявяват, те са по-обаятелни, отколкото ако не го правят. Ние ценим нещо у някого другиго, което си заслужава да се постигне или в което да се превърнем. Така че някои души са по-красиви, защото са проявили повече или проявяват повече от другите души. Естествено те ще са по-обаятелни за човечеството и Майката Земя, защото предлагат нещо божествено на човечеството.

Когато едно цвете е напълно разцъфнало, ние му се възхищаваме. Когато е само малка пъпка, не можем да му се радваме толкова много. Когато някой току-що научава нещо, неговата мъдрост няма да бъде оценена толкова, колкото мъдростта на друг, който вече знае доста неща. Колкото повече светлина проявявате, толкова повече вашата красота е оценена. И това оценяване не е нищо друго, а продължаващо проявление на красотата.

Отново, някои души се интересуват повече от светлината, някои души се интересуват повече от мощта, други се интересуват повече от мира. Душите, които се интересуват от светлината и насладата, ще бъдат по-красиви, защото се стараят да разпръскват красотата в избраните ? форми.

Има някои души, които искат да проявяват мощ, мир или някое друго качество. В тези души няма незабавно да доловим усещане за красота. Те притежават огромна красота в най-висшето си проявление, но тя не се вижда толкова лесно, както се виждат техните преобладаващи или можете да кажете по-проявени качества. Мирът и силата също са красота. Но когато виждаме светлина в нещо, най-често чувстваме, че това е красота. Когато видим едно цвете, ще кажем, че цветето е красиво. Или често ще усетим, че детето е красиво. Но ако видим едно огромно дърво или обширния океан, незабавно ще кажем, че е голямо, обширно или величествено – думата „красиво“ не ни идва на ум. Когато мислим за цветовете и плодовете, може и да кажем, че дървото е красиво, но ние не ценим красотата на дървото като такава. По този начин, когато видим светлина или наслада в нещо, незабавно казваме, че то е красиво.

Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.