Въпрос: Има ли връзка между любовта и красотата?

Шри Чинмой: Да! Божествената любов и божествената красота са неразделни. Любовта е цветето, красотата е уханието. Те вървят заедно. Цветето е предмет, творение на Бог. Но цветето трябва да предложи качеството си, което е неговото ухание. Само когато доближите едно цвете, ще видите и ще оцените красотата му. Но дори когато сте далеч, уханието му може да изпълни въздуха. Ако едно цвете няма никакво ухание, половината от божествеността му си е отишла. Красотата излиза напред от цветето, което е любов. Цветето и уханието са неделимо едно.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.