Въпрос: Кое е най-красивото нещо на земята?

Шри Чинмой: Най-красивото нещо на земята е благодарността на нашето сърце към Всевишния, към божественото в човечеството, към Бог. Това е най-доброто и най-ценното нещо на земята. Това е красотата несравнима и така ще пребъде през Вечността.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.