Въпрос: Каква е същността на красотата на природата?

Шри Чинмой: Същността на красотата на природата е Върховната Светлина или Върховната Наслада в природата. Самата природа не е завършена. Природата не е вършителят. Природата има някой друг за свой началник и това е Абсолютният Всевишен. Веднага щом нещо бъде създадено, ние незабавно питаме кой го е направил. Веднага щом видим едно творение, ние чувстваме, че не е завършено, докато не разберем от къде е дошло. Природата е Божие творение. Отново, Творецът е вътре в творението. Ето защо можем да кажем, че самата природа е Бог. Но трябва да знаем, че не природата бе Творецът. Творецът бе от Висините и след сътворяването Той е станал едно с творението Си.

Аз пиша поема. Заради моето вдъхновение, стремеж, способност и посветеност чувствам, че тя е част от мен. Поетът и поемата са неразделно едно. В такъв момент можете да кажете, че поемата е на Гуру, или можете да кажете, че е съзнанието на Гуру. Едно и също е. По същия начин природата е Божие творение, но и въплъщава Божието Съзнание. Ето защо можем лесно да кажем, че природата и Бог са едно. Природата действа като представител на Самия Бог. Но трябва да знаем, че природата е съзнателна за факта, че вътре в нея има някой, който я напътства. Ако тази част от Твореца, която е в природата, бъде отнета, природата незабавно става безжизнена.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.