Въпрос: Гуру, можеш ли да опишеш Красотата на Всевишния?

Шри Чинмой: Красотата на Всевишния само Той може да опише. Ако се опитате да изразите Красотата на Всевишния, незабавно ще бъдете предизвикани дори от едно дете. Опитайте се да опишете на едно дете, което никога не е виждало морето, колко обширно, колко мощно и колко красиво е то. Детето ще попита: „Колко е голямо? Покажи ми“. Тогава ще разперите ръце и ще кажете, че е толкова огромно. Детето ще попита: „Толкова голямо?“. Тогава отново ще продължите: „Не, то е далеч, далеч по-голямо. То е далеч по-обширно, отколкото човек може да достигне“.

Дори ако то се опита да си представи това, което се опитвате да му опишете, то няма да бъде удовлетворено. В мига, в който се опитате да изразите нещо с нашия човешки език, вие го ограничавате. В мига, в който се опитате изразите нещо божествено, вие го ограничавате. Защо не мога да опиша осъзнаването на Бог? Мога да опитам, но ще трябва да изпиша хиляди страници и дори тогава, ако сами сте имали това изживяване, ще ми дадете нула, защото моето описание не е пълно. Тези неща трябва да бъдат изживени – те не могат да бъдат описани. Действието е едно нещо, но обяснението е нещо различно. Когато искам да опиша нещо, което съм направил, то не остава същото. Красота на Всевишния аз виждам двайсет и четири часа на ден. Мога да я виждам всеки миг. Но когато трябва да ви я обясня, използвам ума. Това е като да стоя пред най-великия океан и с една линия да се опитвам да го измеря. Това е безнадеждна задача, защото на мое разположение имам такъв ограничен инструмент. Това е тъжното нещо. Когато искаме да обясним Красотата на Всевишния или Светлината на Всевишния, трябва да използваме физическия си ум. Той е най-доброто нещо, което притежаваме, за да се занимаваме с обширния свят. Той е далеч по-развит от тялото или витала, но в сравнение с душата умът е напълно слаб и незначителен.

Ако останете в сърцето, обяснението не е необходимо. Там отъждествяването е посредникът. Просто застанете пред океана и влезте в сърцето си. Незабавно съзнанието на целия океан навлиза във вас и вие ставате едно с него. Защо? Защото в онзи момент се отъждествявате с него. Ако можете да използвате сърцето си, за да се отъждествявате с безкрайната Красота или с каквото пожелаете, тогава ще знаете качествата му. Чрез отъждествяването получаваме всичко, докато чрез умственото подробно разглеждане никога не можем да обясним безкрайната Красота на Всевишния.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.