Въпрос: Някои животни повече красота ли виждат от други?

Шри Чинмой: Тук трябва да знаем какъв вид е животното. Ако е тигър, лъв или слон, то няма да вижда никаква красота. Тяхната красота е в разрушението. Красотата на тигъра ще бъде в това да ви погълне. Това е неговото удовлетворение и това удовлетворение то приема за красота. И в нашия човешки живот удовлетворението е красота. Няма разлика между удовлетворението и красотата. Веднага щом видите красиво цвете, вие сте удовлетворени. Но също така удовлетворението ни се крие и в това да станем едно с красотата, която виждаме. Искаме да сме толкова чисти като цветето. Докато тигърът ще намери удовлетворение само в разрушението.

Отново, има някои животни, които са много кротки и няма да се опитват да погубват когото и да било – те само ще се стараят да вървят напред към целта си. Те се опитват да достигнат нещо, не да унищожат нещо. Така че естествено те създават красота. В животинското царство красотата означава хармония. Един елен няма да ме изяде. Самата природа на елена е да тича ли тича към една непозната цел. Постоянното движение на елена не е, за да погубва, а за да види нещо, да почувства нещо и да достигне нещо. Това движение му носи удовлетворение и това удовлетворение е истинска красота. Ние като човешки същества не се интересуваме от движението. Повечето от нас са мързеливи. Отново, когато се движим и се изправим пред някакво препятствие, чувстваме, че сме загубени – незабавно чувстваме, че няма цел и не се опитваме да тръгнем в друга посока.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.