Въпрос: Как можем да вдъхновим света повече с твоята божествена красота?

Шри Чинмой: Можете да вдъхновите света повече с моята божествена красота, която е Светлината на моето Осъзнаване, чрез вашата всеотдайност на човечеството. Можете да предложите себе си посветено и безусловно на човечеството само когато откриете, че всяко човешко същество е живо проявление на вашия Вътрешен Водач, Абсолютния Всевишен.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.