Въпрос: Има ли разлика между красотата, която е в простотата, и красотата, която е в нещо много забележително?

Шри Чинмой: Самата простота е красота. Ако някой е много простичък, поради простотата си той е красив, а ако някой има вътрешна красота, поради вътрешната си красота той е простичък. Ако някой е вътрешно духовен, той е като красиво и естествено дете. Но трябва да знаете разликата между красотата, която е в простотата, и поразителната красота на осъзналата Бог душа. Детето е най-простичко, но трябва да знаете способностите му. Неговата простота е красота, неговата красота е простота. Когато някой се е молил, медитирал е и е осъзнал Бог, той може и да не е толкова простичък или толкова невинен като детето. Но вижте способностите му! Когато става въпрос за постижения или способности, детето е много ограничено. То трябва да порасне и да се сдобие с вътрешна сила. Негова простичка красота не може да бъде поставена наравно с вътрешната красота на един духовен Учител.

Но когато един Учител не е простичък, това не означава, че той е нечестен или сложен. Не! Той просто може да не иска да действа по много простичък начин. Той може да е въздържан или внимателен или по-ограничен от детето, но когато е въпрос за способност, той може да направи милиони неща за себе си, за Бог или за земята, които едно дете не може да направи. Естествено неговите способности, неговите постижения, неговия дар за света е много по-поразителен.

Красота на детето безспорно е оценена. Но когато някой със своята искреност и стремеж е постигнал нещо във вътрешния или външния свят, способността на неговата красота е оценена много повече, много повече стойностна е за човечеството. Може да кажете, че детето предлага красота според способностите си. Ученикът в детската градина споделя знания с приятелите си. Но ако най-големият му брат, който има докторска степен, също споделя способностите си с другите, трябва да знаем кой предлага повече облага за човечеството. Колко хора получават изгода от способностите на детето и от способностите на брат му? Несъмнено всеки може да извлече някаква полза от способностите на най-големия брат. Дори и приятелите на детето, които получават малко радост и малко знание от него, могат да научат нещо от най-големия брат. Докато малкото дете с малките си способности не може да поучи по-голямата част от света.

Способността на красотата се различава. Простотата е първото стъпало на духовната стълба. Но ако искате да сравните красотата на простотата с красотата на друг, по-развит вид, който предлага безкрайно повече светлина, тогава естествено ще кажете, че по-развитата красота е безкрайно по-значима. Красотата на детето е важна, но ако ви е нужно нещо, което да използвате на световно ниво, тогава способностите на човека, който е духовно и вътрешно зрял, са много по-важни или, да кажем, по-изгодни. Светът извлича много по-голяма полза от вътрешната красота на този човек.

Но детето няма да остане дете завинаги. То също ще порасне и ще получи своята магистърска и докторска степен. Този, който е начинаещ в духовния живот днес, няма да бъде начинаещ утре. Красотата на детската му простота ще израсне в по-зряла и мощна красота.

Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.