Въпрос: Кой е най-добрият начин да ценим красотата на природата?

Шри Чинмой: Най-добрият начин на ценим красотата на природата е да седнем и да медитираме с природата. Ако приемете едно дърво като природа, тогава седнете в подножието на дървото и медитирайте. Ако приемете слънцето като изражение на природата, тогава гледайте слънцето и медитирайте. Ако усещате океана или морето като природа, тогава седнете пред водата и медитирайте. Докато гледате дървото, слънцето или океана, се старайте да усетите единството си с него. Трябва да се постараете да станете едно с всяко нещо, което смятате за природа или красота на природата.

Отново, ако искате нещо определено от природата, трябва да отидете при това нещо. Ако искате да имате необятност, тогава излезте от къщата и погледнете към небето и ще навлезете в необятността. Ако искате да имате много обширно, чисто съзнание, тогава застанете пред една река и медитирайте върху реката. А ако искате да постигнете висота в живота си, тогава отидете в планината и медитирайте там. Така че, каквото и да искате, трябва да застанете пред това определено нещо и да го призовете. Трябва да призовете духа на природата или да станете едно с душата на природата. Това е най-добрият вид отъждествяване.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.