Въпрос: Красотата в окото на виждащия ли е?

Шри Чинмой: Да, красотата е в окото на виждащия. Според вътрешното си постижение човек оценя външната красота. Отново, този, който е осъзнал Най-Висшето, оценя красотата по различен начин. Той вижда миналото, настоящето и бъдещето с един поглед и определя ценността на красотата според вече постигнатата реалност на душата.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.