Въпрос: Какво е красивото на ума?

Шри Чинмой: Има само едно красиво нещо при ума – накрая той осъзнава, че светлината е необходима, че чувството за единство е необходимо, и в онзи момент той разпознава и признава безбройните си грешки. Самото това осъзнаване, разпознаване и признание е истинска форма на вътрешна красота.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.