Въпрос: Ако кажеш, че някой има красива душа, означава ли това, че този човек има определен цвят в аурата си?

Шри Чинмой: Когато кажа, че някой има красива душа, това не означава, че има определен цвят в аурата си. Това означава, че човекът е получил Светлина, Мир и Наслада свише в значителна степен и че тези божествени качества са излезли напред в него и се проявяват в земното съзнание. Възможно е обаче притежателят на тези качества да не е съзнателен за тях. Но когато един Учител разкрие този факт, търсещият получава незабавна възможност да ги разпознае, да ги увеличи и да ги използва по божествен начин в собствения си живот и в живота на стремящото се човечество.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.