Въпрос: Как може човек да вижда и чувства красота в работата си и в училищните си занимания?

Шри Чинмой: Училищните занимания и другата работа трябва да бъдат взети като част от самодисциплината. Резултатът от самодисциплината е удовлетворение. Ако ни интересува удовлетворението, трябва да чувстваме, че вътре в нашата самодисциплина няма нищо друго освен разкриващата светлина на красотата.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.