Въпрос: Външната бодрост помага ли ни да проявим вътрешната красота?

Шри Чинмой: Напълно! Външната бодрост значително ни помага да развием и увеличим вътрешната си красота. Но тази външна бодрост като всяко друго нещо в духовния живот трябва да бъде искрена. Някои хора идват при мен със събрани ръце и показват всякакъв вид лъжлива посветеност. Посветеността е необходима в духовния живот, но ако просто си събирате ръцете и се покланяте, защото някой друг го прави, всичко това е безполезна несигурност. Във всичко, което правим, можем да бъдем много искрени или можем да бъдем много неискрени. Ако сме искрени, тогава получаваме нещо от Всевишния. Но ако не сме искрени, няма да получим нищо. Така че бодростта също трябва да бъде спонтанна. Трябва да идва естествено отвътре, а не да бъде нещо, което създавате или с което да се хвалите. Ако притежавате този вид бодрост, вътрешната ви красота неизбежно ще расте, защото този вид бодрост извънредно ще ви помогне във вашия духовен живот.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.