Въпрос: Когато виждаме духовна красота, какви ще са преобладаващите чувства, които ще имаме?

Шри Чинмой: Може да има голямо разнообразие от чувства, но основното чувство ще бъде, че искате да прегърнете целия свят като ваш собствен. Ще чувствате, че не само прегръщате света, но и че ставате самия свят. После ще усетите, че няма нищо тъмно или вътре във вас, или извън вас. Точно сега виждате тъмнина навсякъде около вас и ако сте искрени със себе си, ще видите тъмнина и в самите себе си. Но когато сте видели истинска духовна красота, незабавно ще видите, че вътре във вас има поток от красота, а външното е само отражение на това, което е отвътре.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.