Въпрос: Как може търсещият да увеличи вътрешната си красота?

Шри Чинмой: Търсещият трябва да чувства, че той е всецяло дълг. Този дълг не е насилен дълг – този дълг е предопределена от Бог необходимост. Търсещият може да увеличи красотата си само като увеличава дълга си към Вътрешния Водач. Колкото повече приемате живота си като живот на божествен, върховен дълг към Всевишния, толкова повече вашето тяло, витал, ум, сърце и душа ще разпръскват красота. Като увеличавате чувството си на вътрешен и външен дълг към Всевишния, вие увеличавате вътрешната и външната си красота, както и красотата на света около вас. И всички тези форми на красота са забележими и проявени.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.