15.

Бог ще поиска от теб
да бъдеш Негов говорител,
едва след като се превърнеш
в красотата на безмълвната усмивка
на сърцето си.