22.

Трябва да се научим да ценим
спасителната за света божественост
на безценния мир.