23.

Човешката гордост
е сподиряна
от несъмнените сълзи
на божественото в човека.