24.

Новата Мечта на Бог
не ще ми позволи
да останам повече
несъвършен.