25.

Бог иска от мен
сърцето ми да е винаги
открито и готово да служи.