26.

Всичко в нашия ум,
лишено от готовност,
е всъщност негодно
и безполезно.
Всичко, което
постоянно е в готовност
в сърцето ни,
на дело ще изпълни Волята на Бог
по Неговия Начин.